Jak používat CMD k nalezení IP

Adresy internetového protokolu nebo IP umožňují, aby se počítače v síti, servery a další hardware vzájemně vyhledávaly a komunikovaly. Ve vaší podnikové síti se adresa IP vašeho síťového směrovače nazývá „výchozí brána“, protože funguje jako centrální rozbočovač, přes který se připojuje veškerý další hardware a přiřazuje adresy IP připojenému hardwaru. Pomocí příkazů příkazového řádku můžete vyhledat výchozí bránu routeru a adresu IP přiřazenou vašemu počítači. Pokud nepoužíváte směrovač, výsledná adresa IP bude adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb. Nástroj Příkazový řádek nabízí také další způsoby hledání adres IP, včetně vyhledávání adresy IP serveru, který je hostitelem vašeho firemního webu, nebo výpisu adres IP každého serveru mezi vaším aktuálním umístěním a webem.

1

Klikněte na „Start“, zadejte „cmd“ a stiskněte „Enter“. Otevře se okno příkazového řádku. Případně klikněte na "Start | Všechny programy | Příslušenství | Příkazový řádek."

2

Napište „ipconfig“ a stiskněte „Enter“. Ve svém síťovém adaptéru vyhledejte adresu IP výchozí routeru. Vyhledejte adresu IPv4 ve stejné sekci adaptéru a vyhledejte adresu IP vašeho počítače. Pokud pro své podnikání používáte virtuální privátní síť, její připojení bude mít vlastní sekci a v části „Adresa IPv4“ bude uvedena vaše adresa IP proxy.

3

Pomocí příkazu „Nslookup“ následovaného vaší obchodní doménou vyhledejte adresu IP svého serveru. Pokud má server k názvu přidruženo více adres IP, zobrazí se seznam všech. Jako příklad můžete zadat „nslookup google.com“ a vyhledat seznam IP adres Google.

4

Pomocí příkazu „Tracert“ následovaného vaší obchodní doménou můžete vypsat všechny adresy IP serveru mezi počítačem a webem. Jako příklad můžete zadat „tracert google.com“ a vyhledat adresu IP každého serveru mezi počítačem a webem Google.